LOUT

Friandries

Loonwaardemeting

Een loonwaardemeting geeft precies aan wat het verschil in productiviteit is tussen een werknemer met een arbeidsbeperking en een reguliere collega. Een werknemer met een arbeidsbeperking kan een lagere productiviteit hebben dan een reguliere collega die hetzelfde werk doet. Als werkgever wilt u hem of haar, vanuit economisch oogpunt, minder betalen. Met de loonwaardemeting bepaalt KikMaat nauwkeurig of u in aanmerking komt voor een subsidie op de loonkosten en hoe hoog deze kan zijn.

Waarom ?

Een werknemer met een arbeidsbeperking heeft vaak belang bij een reële loonwaarde. Dit stimuleert zijn ontwikkeling binnen het werk en hij weet daardoor beter waar hij staat: de gewenste productiviteit wordt doorgaans sneller behaald.

  • We kunnen samen de balans opmaken. U kunt als werkgever de werkprestatie t.o.v. de beloning beter gelijktrekken op de werkvloer.
  • We willen in onze maatschappij zoveel mogelijk mensen aan werk en inkomen te helpen. Door de inzet van een loonwaardemeting worden de kansen voor mensen met een arbeidsbeperking vergroot.

Hoe werkt het?

Iedereen heeft belang bij een loonwaarde die objectief en betrouwbaar wordt vastgesteld. Daarom maken wij gebruik van een wetenschappelijk onderbouwde methode, die de organisatie Dariuz samen met TNO heeft ontwikkeld.
Deze meetmethode geeft duidelijkheid over een aantal zaken:

  • Hoe productief de persoon met een arbeidsbeperking is in vergelijking met een reguliere collega met dezelfde taken.
  • Welke vormen van (financiële) ondersteuning passend zijn.
  • Indien van toepassing: wat de hoogte van de subsidie moet zijn.

Daarnaast ontdekt u wat u als werkgever kan doen om een medewerker naar het gewenste niveau te laten groeien. Ten slotte krijgt u advies over hoe u die inzetbaarheid structureel maakt.

portretfoto Marie-José Sprangers

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over loonwaardemeting? Ik ben Marie-José Sprangers en ik informeer u graag. U kunt mij mailen, bellen of een Whatsapp-bericht sturen via 06 43 59 78 08.