MARGOT

Fietsbeheer onderdeel van de Diamant-groep

Arbeidskundig onderzoek

Heeft u te maken met langdurig verzuim?  Wat zijn de arbeidsmogelijkheden van mijn medewerker en hoe kan ik deze mogelijkheden het beste inzetten? Zoekt u arbeidsdeskundige ondersteuning bij de uitvoering van Wet Verbetering Poortwachter?

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om de re-integratiemogelijkheden van arbeidsongeschikte medewerkers zoveel als mogelijk te benutten. Via een arbeidsdeskundig onderzoek krijgt u een objectief beeld van de werkmogelijkheden en antwoord op de volgende vragen:

  • Is de eigen functie geschikt voor de medewerker?
  • Kan de eigen functie geschikt gemaakt worden door aanpassingen?
  • Zijn er andere arbeidsmogelijkheden bij de eigen werkgever?
  • Zijn er arbeidsmogelijkheden bij een andere werkgever? (Spoor 2)

Hoe werkt het?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onze geregistreerde arbeidsdeskundigen met kennis van wet- en regelgeving rondom ziekteverzuim, zoals de Wet Verbetering Poortwachter. Een gedegen arbeidsdeskundig onderzoek en advies geeft richting aan uw re-integratie-inspanningen.

We starten met een gesprek met zowel uw medewerker als de leidinggevende. Indien nodig voeren we een werkplekonderzoek uit om de functie (en andere arbeidsmogelijkheden) goed in beeld te brengen. Een aanvullend psychologisch onderzoek behoort ook tot de mogelijkheden. Na de diverse gesprekken en de onderzoeken, ontvangt u van ons een uitgebreid rapport waarin alle bevindingen en conclusies staan. Met dit advies weet u of de medewerker al dan niet belastbaar is voor de huidige functie, of er aanpassingen in de functie moeten worden aangebracht of dat er zelfs op zoek gegaan moet worden naar een andere functie.

portretfoto Marie-José Sprangers

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over  een arbeidsdeskundig onderzoek en/of de kosten? Ik ben Marie-José Sprangers en help u graag. U kunt mij mailen en bellen of een Whatsapp-bericht sturen via 06 43 59 78 08.