LEMLEM

La Poubelle

Oplossingen personeelsvraagstukken

Naast de werving en selectie van kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt, hebben wij meer diensten om u te ontzorgen en begeleiden. Onze deskundige professionals adviseren u graag bij uw personeelsvraagstukken. Daarvoor zijn verschillende maatwerkoplossingen mogelijk. Zoals onder andere jobcoaching, arbeidsdeskundig onderzoek en functiecreatie. Hieronder leggen we graag uit wat er mogelijk is.

Arbeidskundig onderzoek

Heeft u een medewerker die regelmatig ziek uitvalt met dezelfde klachten? Heeft u te maken met dreigend langdurig verzuim? Wat zijn de arbeidsmogelijkheden van mijn medewerker en hoe kan ik deze mogelijkheden het beste inzetten?

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om de re-integratiemogelijkheden van arbeidsongeschikte medewerkers zoveel als mogelijk te benutten. Via een arbeidsdeskundig onderzoek krijgt u een objectief beeld van de werkmogelijkheden en antwoord op de volgende vragen:

 • Is de eigen functie geschikt voor de medewerker?
 • Kan de eigen functie geschikt gemaakt worden door aanpassingen?
 • Zijn er andere arbeidsmogelijkheden bij de eigen werkgever?
 • Zijn er arbeidsmogelijkheden bij een andere werkgever? (Spoor 2)

Klik hier voor meer informatie »

Jobcarving en functiecreatie

Veel werkgevers willen hun bijdrage leveren aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en werk bieden aan kandidaten met een arbeidsbeperking. Maar wat is er allemaal mogelijk binnen de functies in uw organisatie? Wat kan deze doelgroep wel en wat niet? Moet er misschien werk aangepast worden? En welke extra begeleiding is er nodig? Bij deze vraagstukken biedt jobcarving en functiecreatie uitkomst!

Onder Jobcarving verstaan we het anders indelen van bestaand werk, om dit geschikt te maken voor één kandidaat of één vacature.

Bij functiecreatie worden bedrijfsprocessen anders ingericht en taken afgesplitst, waardoor personeel efficiënter kan worden ingezet.

Klik hier voor meer informatie »

Jobcoaching

Soms heeft een medewerker extra begeleiding nodig bij het verrichten van zijn of haar werkzaamheden en kan de werkgever ook wel wat handvatten gebruiken. Een jobcoach ondersteunt daarbij en draagt daarmee bij aan een succesvolle ervaring en een duurzame plaatsing.

Klik hier voor meer informatie »

Loonwaardemeting

Een loonwaardemeting geeft precies aan wat het verschil in productiviteit is tussen een werknemer met een arbeidsbeperking en een reguliere collega. Een werknemer met een arbeidsbeperking kan een lagere productiviteit hebben dan een reguliere collega die hetzelfde werk doet. Als werkgever wilt u hem of haar, vanuit economisch oogpunt, minder betalen. Met de loonwaardemeting bepaalt KikMaat nauwkeurig of u in aanmerking komt voor een subsidie op de loonkosten en hoe hoog deze kan zijn.

Waarom?

 • Een werknemer met een arbeidsbeperking heeft vaak belang bij een reële loonwaarde. Dit stimuleert zijn ontwikkeling binnen het werk en hij weet daardoor beter waar hij staat: de gewenste productiviteit wordt doorgaans sneller behaald.
 • We kunnen samen de balans opmaken. U kunt als werkgever de werkprestatie t.o.v. de beloning beter gelijktrekken op de werkvloer.

We willen in onze maatschappij zoveel mogelijk mensen aan werk en inkomen te helpen. Door de inzet van een loonwaardemeting worden de kansen voor mensen met een arbeidsbeperking vergroot.

Klik hier voor meer informatie »

Payroll

Wilt u de uitvoering van de salarisadministratie uitbesteden? Voor werkgevers in het publieke domein (overheidssector met ABP-pensioen) kunnen wij de complete personeels- en salarisadministratie (inclusief ziekteverzuimbegeleiding) van reguliere medewerkers – via payroll – uitvoeren.

Klik hier voor meer informatie »

Trainingen

Wilt u een (praktijkgerichte) training op maat? Onze trainers helpen u graag. Wij verzorgen trainingen op verschillende onderwerpen, zoals:

 • empowerment
 •  omgaan met psychische kwetsbaarheid op de werkvloer
 • omgaan met conflicten en agressie
 • communicatie op de werkvloer
 •  samenwerken

Een trainer, en eventueel gecombineerd met een trainingsacteur, verzorgt een training van één of meerdere dagdelen. Er worden oefeningen en opdrachten uit de praktijk ingezet om de geleerde vaardigheden te laten beklijven. Het niveau en de inhoud van de training stemmen we in een vrijblijvend intakegesprek samen met u af.

Klik hier voor meer informatie »