LOUT

Friandries

P-detachering

Heb je een klant met een afstand tot de arbeidsmarkt, die moeilijk aan het werk komt op de reguliere arbeidsmarkt? KikMaat helpt deze klant graag in zijn/haar zoektocht naar een passende werkplek. Ook tijdens de plaatsing blijven we de klant volgen en blijven we in beeld als begeleider.

Wat is het?

KikMaat wil bijdragen aan de participatie in werk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als partner voor gemeenten en UWV en als expert in de matching en begeleiding van klanten met een beperking, willen we met P-detachering de werkgevers die deze groep werk bieden maximaal ontzorgen. Dat doen we middels transparante en duidelijke detacheringsvoorwaarden en met goede begeleiding.

Wat is het doel?

Detacheringen mogelijk maken voor klanten uit de Participatiewet met transparante, duidelijke en goede voorwaarden voor de werkgever én de klant.

Wat wij bieden:

  • detacheringen met een grote flexibiliteit in contracten;
  • detacheringen zonder administratieve rompslomp en (grote) financiële risico’s;
  • detacheringen tegen een aantrekkelijk tarief, met verrekening van eventuele subsidies;
  • waar nodig begeleiding door een erkende jobcoach;
  • een arbeidsovereenkomst voor een vaste periode en vaste uren per week;
  • duidelijke arbeidsvoorwaarden via de cao ABU;
  • begeleiding op de werkplek als dit nodig is.
Voor wie is het?

P-detachering is er speciaal voor klanten vanuit de Participatiewet, die graag via een detachering aan de slag willen in werk dat past bij hun mogelijkheden. P-detachering regelt waar nodig, in opdracht van gemeente of UWV, de begeleiding van een klant met een beperking op de werkplek. Zowel de werkgever als de klant kan een beroep doen op de deskundigheid van een (vaste) jobcoach.

Daarnaast is P-detachering er voor werkgevers die tegen uitstekende en transparante voorwaarden, via detachering, klanten uit de Participatiewet werk willen aanbieden in hun organisatie.

Een dag uit het traject…

Als een werkgever een klant een kans wil geven om te participeren, ga jij of onze accountmanager samen met de werkgever kijken welke mogelijkheden er binnen het bedrijf zijn. Klanten vanuit de participatiewet passen namelijk vaak niet 1-op-1 op een reguliere vacature. Met enkele aanpassingen kan er vaak wel een match gemaakt worden.

Na het bepalen van de taken wordt er in het netwerk van WSP Midden-Brabant gekeken of er een geschikte klant is. Wil de werkgever de verloning via P-detachering laten lopen? Dan stelt de accountmanager voor de werkgever een offerte op, waarin de verschillende opties worden beschreven. Als de werkgever akkoord gaat met één van de opties en met de voorgestelde klant, wordt in overleg de startdatum en het aantal uren per week bepaald. Vervolgens krijgt de klant een arbeidsovereenkomst voor de overeengekomen uren per week voor minimaal drie maanden.
De werkgever gaat voor dezelfde condities een detacheringsovereenkomst aan met BV 18k.

Gedurende de overeengekomen periode is een begeleider van KikMaat het eerste aanspreekpunt voor zowel de werkgever als de klant. Zaken zoals functioneren, verzuim, verlof en verlenging kunnen met de begeleider besproken worden. De accountmanager zal periodiek met de werkgever overleg hebben over de dienstverlening van KikMaat.

Een voorbeeld uit de praktijk…

Minke heeft al geparticipeerd in meerdere trajecten, maar steeds lukt het haar niet om aan een baan te komen. Doordat ze beperkingen heeft, is ze opgenomen in het doelgroepregister en is een loonwaarde van 54% vastgesteld. Haar verwijzer heeft een proefplaatsing voor haar geregeld bij een supermarkt. Er is een klik en Minke lijkt op haar plek.

De werkgever wil de verloning graag via P-detachering laten lopen. Zo heeft hij meer flexibiliteit in het aantal contracten om te kijken of Minke het werk echt aan kan. Ook zorgt P-detachering voor het opvragen van alle subsidies. De werkgever kiest voor het hogere tarief, zodat hij geen kosten heeft als Minke zich ziek meldt. Op de tweede werkdag komt de begeleider van KikMaat langs voor een kennismakingsgesprek. Na twee maanden is er een evaluatie om te bespreken of het contract verlengd wordt. Er is een nieuwe loonwaardemeting gedaan. Minke heeft in deze functie een loonwaarde van 64%.

Omdat de werkgever tevreden is, vraagt hij P-detachering het contract met zes maanden te verlengen. Minke is heel blij met deze waardering en gaat de komende 6 maanden erg haar best doen te mogen blijven.

In verband met privacy is dit praktijkvoorbeeld geanonimiseerd.

Bekijk hier alle werkplekken van KikMaat