RAMANO

La Poubelle

Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding

OAD is gericht op maximale ontwikkeling van klanten op het gebied van participatie. Want meedoen – participeren – voorkomt dat mensen geïsoleerd raken en zorgt voor zelfstandigheid. Het ontdekken van wensen en mogelijkheden voor ontwikkeling van je kandidaat staat centraal. We kijken of de kandidaat stapjes kan zetten naar het ondernemen van activiteiten met een meer prestatief karakter. En misschien zelfs kan groeien naar activiteiten met een zekere taakstelling en meer zelfstandigheid.

Wat is het en hoe werkt het?

In onderstaande video leggen we aan potentiële kandidaten uit wat OAD is, hoe het werkt en wat het kan betekenen voor je.

Wat is het?

Met ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding gaat je klant starten met een zinvolle dagbesteding. Samen met de begeleider OAD van KikMaat onderzoekt de klant wat hij/zij graag wil doen en welke mogelijkheden hij of zij heeft. Onderdelen van dit traject kunnen zijn:

  • Intakegesprek
  • Zicht krijgen op wensen en mogelijkheden
  • Oriëntatie op type dagbesteding en begeleiding bij één van de gecontracteerde zorgpartners
  • Oriëntatie & diagnostiek binnen het Praktijk Advies Centrum
  • Warme overdracht van de klant aan de gekozen zorgpartner
  • Samenstellen traject en ontwikkelinterventies samen met de zorgpartner
  • Volgen, regisseren samen met de zorgpartner op de ontwikkeldoelen
  • Opvolging met nieuwe ontwikkeldoelen
  • Doorplaatsing van de klant bij nieuwe zorgpartner wanneer dit beter past en dus nodig is
  • Doorplaatsing op één van de andere opties binnen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of Participatie-wet (‘simpel switchen’)

De ontwikkeling van je klant wordt dus uitgevoerd door de zorgpartner. KikMaat heeft de regie op de ontwikkelroute en zorgt voor de plek en begeleiding die past bij de wensen en ontwikkeling van de je klant op dat moment.

Wat is het doel?

Het voorkomen van sociale isolatie door het aanbieden van een zinvolle dagbesteding waarbij ontwikkeling van je klant centraal staat. Je klant krijgt zicht op eigen wensen en mogelijkheden en gaat daarmee actief aan de slag via een op maat gemaakt ontwikkeltraject.

Hoe lang duurt het?

In principe kan een eenmaal afgegeven beschikking voor OAD steeds worden verlengd en is er dus geen standaard doorlooptijd. Die is afhankelijk van de ontwikkelstappen die je klant zet. Wanneer een klant de stap kan zetten naar bijvoorbeeld een voorziening in het kader van de Participatiewet, dan komt daarmee een einde aan OAD.

Voor wie is het?

Voor klanten voor wie het belangrijk is een zinvolle dagbesteding te hebben. Klanten met een indicatie Begeleiding of Beschermd Wonen en de indicatie Dagbesteding van uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Zo kan een dag uit het traject eruit zien...

Je hebt een klant, die een indicatie dagbesteding heeft gekregen, aangemeld bij KikMaat. Ze is uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met een begeleider van KikMaat. Het is fijn dat de klant haar moeder en haar begeleider van Amarant mee kon nemen. Deze mensen kennen haar goed, waardoor ze zich meer op haar gemak voelt. In dit gesprek wordt er kennisgemaakt met haar en krijgt ze uitleg over de werkplekken die er zijn. Er wordt samen met haar gekeken welke werkplekken aansluiten bij haar interesses en leerdoelen. Je klant weet het niet zo goed en gaat samen met haar ambulant begeleider en moeder naar twee verschillende zorgaanbieders om te kijken welke plek het meest passend is voor haar. Uiteindelijk kiest ze voor een werkplek bij restaurant Waanzinnig bij het RIBW. De begeleider van KikMaat gaat met haar mee naar Waanzinnig waar ze afspraken maken met de begeleider van Waanzinnig over de startdatum en de dagdelen. Ze gaat starten met twee middagen per week.

KikMaat neemt vanuit hier de regie over van het verdere verloop van het ontwikkeltraject van je klant.

Een voorbeeld uit de praktijk…

Esmee heeft een licht verstandelijke beperking en zat op speciaal onderwijs. Toen ze 18 werd, is er arbeidsmatige dagbesteding voor Esmee aangevraagd. Daar is toestemming voor gegeven, omdat een betaalde baan niet haalbaar was voor Esmee. En het ook niet goed was om de hele dag thuis niks te doen. Esmee wordt aangemeld door de Toegang bij KikMaat, en samen besluiten ze om te gaan starten bij GroeiTuin 013 van het Werkt.

Contacten leggen vond Esmee erg ingewikkeld. Daarom zonderde ze zich regelmatig af. Maar de ouders van Esmee zagen haar een positieve verandering doormaken sinds haar werk bij de Groeituin. Esmee was thuis steeds vrolijker en bloeide helemaal op. Ze vertelde trots over haar bij de Groeituin. En ze sprak soms in het weekend af met twee collega’s om samen leuke dingen te doen.

Op het werk kwam Esmee ook steeds beter tot haar recht. Ze kwam steeds meer uren werken. Het was voor haar belangrijk dat ze op haar werkplek professionele begeleiding kreeg. Iemand op wie ze  kon terugvallen. En van wie ze duidelijke opdrachten kreeg.
Omdat het zo goed ging, hebben de begeleider van Het Werkt en de begeleider van KikMaat samen met Esmee overlegd wat een volgende stap zou kunnen zijn voor Esmee. Ze gaat nu een leerwerktraject richting de horeca volgen bij Prins Heerlijk.

 In verband met privacy is dit praktijkvoorbeeld geanonimiseerd.