IAN

De Schoonmaak Coöperatie

Groepsdetachering

Indien een klant in een reguliere werkomgeving kan en wil werken, maar het fijn is als er begeleiding aanwezig is, kan een groepsdetachering een mooie mogelijkheid zijn.

Momenteel hebben we mogelijkheden bij bedrijven zoals XPO, Ingram Micro, Syncreon en Innofa.

Wat is het?

Via een groepsdetachering gaan klanten aan de slag bij een reguliere werkgever met dagelijkse begeleiding vanuit KikMaat.

Groepsdetacheringen worden in samenwerking met gemeenten en werkgevers opgezet. Jij, als (verbonden) werkmakelaar van WSP Midden-Brabant, bepaalt de geschiktheid van de klant en de plaatsingsmogelijkheden. En meldt de klant aan. Na start in een groepsdetachering vindt de begeleiding plaats door KikMaat en wordt het dienstverband via P-detachering geregeld. Een klant kan zich verder ontwikkelen en doorgroeien naar de juiste functie of doorstromen naar een ander bedrijf.

Wat is het doel?

De klant doet werkervaring op en krijgt begeleiding op zijn werkplek. Ook wordt er een loonwaardemeting uitgevoerd. Op basis van de informatie die dat oplevert, wordt een passende functie gezocht.

Hoe lang duurt het?

De klant start met een proefplaatsing van twee weken. Daarna volgt het eerste contract van drie maanden. Het tweede contract duurt zes maanden. Mogelijke contracten die daarna worden ingezet gaan qua contractduur in onderling overleg met de werkgever, de projectleider van KikMaat en jij als verwijzer.

Voor wie is het?

Een groepsdetachering kan ingezet worden voor klanten met een afstand tot de arbeidsmarkt, die begeleiding nodig hebben om aan het werk te gaan of te blijven. Ook bij een vermoeden van een beperkte loonwaarde is een groepsdetachering heel geschikt.

Een dag uit het traject…

Klanten worden aangemeld voor een rondleiding bij de werkgever en gaan samen met jou of met de begeleider van KikMaat kennismaken met de organisatie.

Na deze rondleiding krijgt de klant (wanneer er een match is) een uitnodiging om samen met de begeleider de start bij de groepsdetachering door te nemen en verder vorm te geven. In dit gesprek wordt onder andere gesproken over de contractvorm, het salaris, de werktijden, de melding naar gemeente in verband met de lopende uitkering, proforma berekeningen, et cetera.

Als alles voor alle partijen duidelijk is, wordt er een proefplaatsingsdocument ondertekend voor de start van de groepsdetachering.

Een voorbeeld uit de praktijk…

Saïd heeft bij KikMaat een Klantroute Re-integratie doorlopen. Hier heeft hij, door gesprekken met zijn begeleider, een goed beeld gekregen waar zijn talenten het best inzetbaar zijn op de huidige arbeidsmarkt. Saïd heeft door de inzet van trainingen en ontwikkelplekken gedurende de klantroute zijn vaardigheden en competenties verder versterkt, waardoor hij nu toe is aan de stap naar betaalde arbeid. De directe stap naar de reguliere arbeidsmarkt is nog groot voor Saïd.

In goed overleg met de werkmakelaar, klantregisseur en begeleider wordt ervoor gekozen om via een groepsdetachering een tussenstap te maken om vervolgens door te kunnen stromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

In verband met privacy is dit praktijkvoorbeeld geanonimiseerd.

Bekijk hier alle werkplekken van KikMaat