MARIAN

Bedrijfsrestaurant Diamant-groep

Beschut werk

Heb je een klant die graag een betaalde baan wil, maar veel begeleiding nodig heeft om het werk uit te kunnen voeren? Dan is een baan in een beschutte werkomgeving mogelijk iets voor jouw klant.

Wat is het?

Een beschutte werkplek is een speciale baan voor mensen die veel begeleiding in werk nodig hebben en waarvoor het werk en de werkomgeving aangepast moet worden. Voor een beschutte werkplek heb je een indicatie nodig. Deze kan je klant aanvragen bij het UWV. De klant krijgt deze indicatie als er verwacht wordt dat hij of zij (voorlopig) niet bij een gewone werkgever aan de slag kan.

We hebben beschutte werkplekken:

  • in de productie
  • bij de Kwekerij & Stekbedrijf
  • binnen Kringloopbedrijf La Poubelle (diverse functies: van ontvangst goederen, werkplaatsmedewerker, sorteermedewerker tot winkelmedewerker)
  • binnen groenonderhoud
  • binnen de schoonmaak

Zelfs bij reguliere werkgevers zijn er mogelijkheden om een beschutte werkplek te creëren. Als een werkgever hiervoor open staat, gaan wij in gesprek met de werkgever om te kijken of de werkplek de intensieve begeleiding kan bieden en waar een jobcoach ingezet moet worden. Ook wordt er gekeken waar de werkplek aan moet voldoen en welke aanpassingen er nodig zijn om de werkplek geschikt te maken.

Wat is het doel?

Doel van een beschutte werkplek is om ook mensen die veel begeleiding nodig hebben op een werkplek een betaalde baan te bieden. Klanten kunnen alleen voor een beschutte werkplek in aanmerking komen als het UWV een indicatie ‘beschut’ heeft afgegeven.

Hoe lang duurt het?

De baan begint altijd met een kennismakingsgesprek tussen de klant en een arbeidsdeskundige van KikMaat. In dit gesprek wordt gesproken over de motivatie van de klant en wat de klant wil en kan. Als er een keuze is gemaakt voor een werkplek wordt in het vervolggesprek afgesproken wanneer de klant gaat starten en voor hoeveel uur. De klant krijgt meteen een dienstverband, in eerste instantie voor twee keer zes maanden. Als het een passende werkplek is en het goed gaat, wordt het dienstverband daarna omgezet naar een vast dienstverband.

Voor wie is het?

De beschutte werkplek is er voor klanten met arbeidsvermogen, die niet in een reguliere baan kunnen werken. Ook niet met extra begeleiding en ondersteuning. Zij kunnen enkel aan de arbeidsmarkt deelnemen in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden. Het gaat om mensen die een hoge mate van (structurele) begeleiding en/of aanpassing van de werkplek nodig hebben.

Klanten kunnen alleen voor een beschutte werkplek in aanmerking komen als het UWV een indicatie ‘beschut’ heeft afgegeven.

Een dag uit het traject…

Een klant heeft een indicatie beschut werk ontvangen van het UWV en je hebt hem aangemeld bij KikMaat. De klant wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Voor hem voelt het als een echt sollicitatiegesprek. Hij kijkt uit naar een contract en een salaris. Er wordt afgesproken dat hij bij Productie gaat werken.

Hij kan meteen de week erop al beginnen. Hij laat je weten dat de eerste week goed gegaan is. Er is veel begeleiding aanwezig, die hem uitlegt hoe hij het werk moet doen. Maar ook de collega’s zijn aardig en behulpzaam. Je klant is blij met zijn baan en trots op zichzelf. Hij hoopt hier voor een lange tijd te kunnen werken.

Een voorbeeld uit de praktijk…

Joeri houdt ervan om hard te werken. Hij heeft al eens eerder bij een bedrijf gewerkt. Daar ontdekte hij dat hij meer begeleiding nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. Voor Joeri is het belangrijk dat iemand hem duidelijk en vaak uitlegt wat hij moet doen. Joeri raakt overprikkeld als het werk te druk is of teveel mensen wat aan hem vragen. Hij weet niet altijd goed hoe hij zijn hoofd rustig kan houden. Als zijn hoofd te vol zit, kan hij niet meer goed werken.

Joeri werkt op een afdeling bij Productie. De afdelingsleider legt iedere ochtend rustig en duidelijk uit wat er moet gebeuren. Ook ziet de afdelingsleider wanneer iets te veel is voor Joeri. Of Joeri geeft dat zelf aan. Hij voelt zich bij zijn afdelingsleider veilig genoeg om dit te doen. Samen hebben ze dan een gesprek, waarna Joeri weer rustig verder kan werken.

De collega’s waar Joeri mee werkt, vinden dit niet raar. Iedereen op de afdeling kan zichzelf zijn en krijgt de begeleiding die nodig is. Zodat ze samen hard kunnen werken. En iedereen aan het eind van de dag tevreden naar huis gaat.

In verband met privacy is dit praktijkvoorbeeld geanonimiseerd.

Bekijk hier alle werkplekken van KikMaat