RAMANO

La Poubelle onderdeel van de Diamant-groep

Arbeidsmatige dagbesteding

Werk geeft voldoening, trots en zelfvertrouwen. Maar voor sommige mensen is een werkplek bij een werkgever (nog) niet haalbaar. Voor klanten die een zinvolle arbeidsmatige dagbesteding nodig hebben, hebben wij een divers aanbod aan werkplekken.

Wat is het?

Arbeidsmatige dagbesteding is voor klanten voor wie een werkplek bij een reguliere werkgever (nog) niet haalbaar is, maar activiteiten in een werksetting van belang zijn. Klanten moeten beschikken over een indicatie WMO of WLZ om voor arbeidsmatige dagbesteding in aanmerking te komen.

Onze werkplekken voor arbeidsmatige dagbesteding zijn bij Kringloopbedrijf La Poubelle, Dierenopvang Hart van Brabant, de Kwekerij & Stekbedrijf van Groen Xtra en binnen Productie. Er zijn veel verschillende functies en mogelijkheden.

We focussen ons op wat iemand, ondanks de beperking, wel kan. Er is aandacht voor het verminderen of wegnemen van problemen op de leefgebieden, het aanleren van werknemersvaardigheden en het opbouwen van arbeidsritme. Dit realiseren we middels intensieve begeleiding op de werkvloer.

Wat is het doel?

Het aanbieden van dagbesteding in een arbeidsmatige omgeving, zodat klanten kunnen deelnemen aan een echt arbeidsproces.

Arbeidsmatige dagbesteding heeft als doel:

  • Het bieden van een dag invulling, structuur en ritme;
  • het bevorderen van maatschappelijke participatie;
  • het bevorderen van het gevoel van eigenwaarde;
  • het bevorderen van het aangaan van sociale contacten;
  • het bewaken/bevorderen van psychische en lichamelijke stabiliteit;
  • het aanleren van sociale, praktische en communicatieve vaardigheden/capaciteiten;
  • het kijken naar eigen mogelijkheden in plaats van naar de beperkingen;
  • het toewerken naar arbeidsparticipatie;
  • onderzoek doen naar arbeidsvermogen.
Hoe lang duurt het?

De duur van arbeidsmatige dagbesteding kan zowel tijdelijk als blijvend zijn. Dit is afhankelijk van de indicatie die is gegeven. We kijken altijd naar het hoogst haalbare van de klant. Het is mogelijk dat arbeidsmatige dagbesteding als tussenstap dient naar een (gesubsidieerde) betaalde baan.

Voor wie is het?

Deze vorm van dagbesteding biedt werkmogelijkheden aan klanten met een verstandelijke, lichamelijke en/of psychische beperking. De klant heeft een zinvolle invulling van de dag nodig, waarbij professionele ondersteuning en begeleiding op de werkplek wordt geboden. De werkzaamheden dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de klant en helpen om zo zelfstandig mogelijk te leven.

Een dag uit het traject…

Je hebt een klant, die een indicatie dagbesteding heeft gekregen, aangemeld bij KikMaat. Ze is uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek krijgt ze uitleg over de werkplekken die er zijn. We kijken samen welke werkplekken aansluiten bij haar interesses. Ook worden de dagdelen besproken (afhankelijk van de indicatie) en de begeleidingsbehoefte. Het is fijn dat de klant haar moeder en haar begeleider van Amarant mee kon nemen. Deze mensen kennen haar goed, waardoor ze zich meer op haar gemak voelt. Je klant kiest voor een werkplek bij Productie. Ze gaat starten met twee middagen per week.

Jouw klant laat je weten dat de eerste week goed verlopen is. Er is veel begeleiding aanwezig, die uitlegt hoe ze haar werk moet doen. Haar collega’s helpen haar en zijn aardig. Jullie hebben er beiden vertrouwen in dat ze zich hier snel thuis gaat voelen.

Een voorbeeld uit de praktijk…

Esmee heeft een licht verstandelijke beperking en zat op speciaal onderwijs. Toen ze 17 jaar oud was, kwam ze stage lopen bij La Poubelle in Tilburg. Ze sorteerde kleding op de textielafdeling. Toen ze 18 werd, is er arbeidsmatige dagbesteding voor Esmee aangevraagd. Daar is toestemming voor gegeven, omdat een betaalde baan niet haalbaar was voor Esmee. En het ook niet goed was om de hele dag thuis niks te doen.

Contacten leggen vond Esmee erg ingewikkeld. Daarom zonderde ze zich regelmatig af. Maar de ouders van Esmee zagen haar een positieve verandering doormaken. Esmee was thuis steeds vrolijker en bloeide helemaal op. Ze vertelde trots over haar werk bij La Poubelle. En ze sprak soms in het weekend af met twee collega’s om samen leuke dingen te doen.

Op het werk kwam Esmee ook steeds beter tot haar recht. Ze kwam steeds meer uren werken. Het was voor haar belangrijk dat ze op haar werkplek professionele begeleiding kreeg. Iemand op wie ze  kon terugvallen. En van wie ze duidelijke opdrachten kreeg.
Omdat het zo goed ging, heeft haar persoonlijke begeleidster een aanvraag beschut werk gedaan. Uiteraard na overleg met Esmee en haar ouders. Esmee werkt nu op een beschutte werkplek voor 30 uur per week. Vol trots verdient ze haar eigen inkomen.

“Ik vind het een geweldige werkplek. Ik mag afwisselende dingen doen en werk met leuke mensen. Als ik iets niet af krijg, mag het blijven liggen tot morgen. Als ik hier niet zou werken, zou ik de hele dag alleen maar thuis zitten en zouden de muren op me af komen. Ze zien me hier als volwaardig.”

In verband met privacy is dit praktijkvoorbeeld geanonimiseerd.

Bekijk hier alle werkplekken van KikMaat