LOUT

Friandries

Jobcoaching

Soms heeft een klant extra begeleiding nodig bij het verrichten van zijn of haar werkzaamheden en kan de werkgever ook wel wat handvatten gebruiken. Een jobcoach ondersteunt daarbij en draagt daarmee bij aan een succesvolle ervaring en duurzame plaatsing.

Wat is het?

KikMaat zet erkende jobcoaches in. Een jobcoach ondersteunt een klant en werkgever bij het functioneren op de werkplek. Klant, werkgever en eventueel de collega’s krijgen coaching van een ervaren jobcoach. De inhoud van de coaching is uiteraard afhankelijk van de mogelijkheden van de klant, het werk en de werkomgeving. Jobcoaching is daarmee in alle gevallen maatwerk.

Jobcoaching kan ingezet worden bij de start van de werkzaamheden, maar ook later als er bijvoorbeeld functioneringsproblemen zijn. Waar nodig wordt er gekeken naar de inzet van hulpmiddelen en mogelijkheden om de werkplek zo optimaal mogelijk in te richten. Daarnaast wordt kennis over de beperkingen, maar vooral de manier van omgang ermee, uitgewisseld.

Wat is het doel?

Het doel is het op professionele basis bieden van methodische ondersteuning aan mensen met een arbeidsbeperking, gericht op het vinden en behouden van een baan op de arbeidsmarkt.

Hoe lang duurt het?

De jobcoach stemt samen met jou, de klant en de werkgever af wat de doelen zijn tijdens de begeleidingsperiode. De duur van de begeleidingsperiode kan variëren, maar wordt vaak afgesloten voor een periode van zes maanden. Dit is mede afhankelijk van het doel dat wordt opgenomen in het plan van aanpak.

Voor wie is het?

Jobcoaching is bedoeld voor klanten – veelal met arbeidsbeperkingen – waarbij zonder begeleiding van de klant én de werkgever, de kans van slagen beperkt is. Goede begeleiding op de werkplek is voor iedereen belangrijk. Voor klanten met een arbeidsbeperking kan jobcoaching echter essentieel zijn om de kans van slagen in het werk te vergroten.

Jobcoaching kan worden ingezet voor de doelgroepen:

  • beschut werk onder de Participatiewet
  • doelgroep banenafspraak (iedereen in het doelgroep register)
  • uitkeringsgerechtigden/werkzoekenden met een arbeidsbeperking onder de Participatiewet
  • Wajong met arbeidsvermogen
  • werkende jongeren/PrO, VSO en Entree met een arbeidsbeperking
Een dag uit het traject…

Je hebt een klant die een baan heeft gevonden. Heel fijn, maar je maakt je zorgen of hij de baan wel kan behouden. Er zijn aandachtspunten in de begeleiding, die ook zijn opgenomen in zijn indicatie doelgroepregister. Je besluit om bij deze plaatsing een jobcoach in te zetten.

Na de aanmelding bij KikMaat neemt de jobcoach contact op met jou, de klant en de werkgever om helder te krijgen wat de vraag precies is en hoeveel begeleiding er moet zijn. Er wordt afgesproken om in de eerste maand twee keer per week naar de werkgever te gaan om de klant te spreken en de werkgevers tips te geven over deze klant. Er is ook afgesproken dat de klant de jobcoach meteen belt als er extra ondersteuning nodig is. Daarna wordt gekeken of deze frequentie aangehouden moet worden of dat het minder kan worden.

De doestellingen voor de komende periode en de begeleidingsintensiteit worden bevestigd in een plan van aanpak.

Een voorbeeld uit de praktijk…

Willem is een klant die valt onder de doelgroep banenafspraak. Hij heeft samen met Werkgeverdienstverlening een baan gevonden bij een regulier bedrijf. Voor Willem wordt jobcoaching ingezet bij de start van de baan.

Een jobcoach gaat elke week bij het werk van Willem langs. Er is dan een gesprek met Willem en zijn werkgever om de randvoorwaarden van werk te bespreken en af te stemmen op Willem zijn capaciteiten en vaardigheden. De werkgever wordt ook meegenomen in het verhaal en krijgt handvatten aangereikt om goed om te gaan met de beperkingen van Willem. Door hier rekening mee te houden kan Willem het werk aan, nu en in de toekomst.

In verband met privacy is dit praktijkvoorbeeld geanonimiseerd.

Bekijk hier alle training- en coachingstrajecten van KikMaat