YAHYA

LionStone

Loonwaardemeting

Door middel van een  loonwaardemeting wordt de loonwaarde van een klant in een functie vastgesteld en wordt tevens een advies uitgebracht over de passendheid van het werk, de noodzaak tot coaching en/of werkplekaanpassingen.
Wat is het?

Een loonwaardemeting geeft precies aan wat het verschil in productiviteit is tussen een werknemer met een arbeidsbeperking en een reguliere collega. Een werknemer met een arbeidsbeperking kan een lagere productiviteit hebben dan een reguliere collega die hetzelfde werk doet.

Wat is het doel?

Het doel is het vaststellen van een loonwaarde op een objectieve en betrouwbare wijze.
Daarom maken wij gebruik van een wetenschappelijk onderbouwde methode, die de organisatie Dariuz samen met TNO heeft ontwikkeld.

Deze meetmethode geeft duidelijkheid over een aantal zaken:

  • Hoe productief de persoon met een arbeidsbeperking is in vergelijking met een reguliere collega met dezelfde taken;
  • Welke vormen van (financiële) ondersteuning passend zijn;
  • Indien van toepassing: wat de hoogte van de subsidie moet zijn.
Hoe lang duurt het?

Een gecertificeerde loonwaardemeter doet een vooronderzoek wat gevolgd wordt door een bedrijfsbezoek. Tijdens het bedrijfsbezoek zal de loonwaardemeter in gesprek gaan met zowel de werkgever als de klant en er zal een observatie plaatsvinden van de werksituatie. Hierna wordt er een eindrapportage met de vastgestelde loonwaarde opgeleverd. De totale doorlooptijd van het onderzoek bedraagt maximaal zes weken.

Voor wie is het?

Een loonwaardemeting is bestemd voor klanten die door arbeidsbelemmeringen een verminderde arbeidsprestatie hebben ten opzichte van reguliere medewerkers. Voor een betrouwbare loonwaardemeting moet de klant minimaal twee maanden in de functie aan de slag zijn.

Zo kan een dag uit het traject eruit zien...

Jouw klant heeft de kans gekregen om bij een lokaal autogaragebedrijf te werken. Hij mag daar de auto’s verplaatsen, wast de auto’s en ruimt de werkplaats op. Het is zijn eerste baan na een periode van veel problemen en tegenslag.

Na de proefperiode van zes weken zet je een loonwaardemeting in. Enerzijds om de eventuele loonkostensubsidie te bepalen voor de werkgever (bij een beperkte loonwaarde), anderzijds om te kijken of de klant middels de praktijkroute in het doelgroepregister kan komen.

Je hebt deze meting aangevraagd bij KikMaat. De loonwaarde-expert heeft een afspraak gemaakt bij de werkgever en laat de werkgever en de medewerker diverse vragen beantwoorden. Na 2 weken krijg je het rapport waarin staat vermeld dat de loonwaarde van de klant uitkomt op 75%. De werkgever wil hem graag in dienst nemen. Jij regelt verder met de werkmakelaar de subsidie en zorgt dat hij de registratie krijgt in het doelgroepregister.

Een voorbeeld uit de praktijk…

Jamie is vanuit haar traject bij KikMaat gestart bij een groepsdetachering van XPO. Ze heeft moeite zich te concentreren en heeft daardoor een wat lager werktempo. Bij XPO gaat het goed. Ze krijgt overzichtelijke taken. Ze gebruikt een koptelefoon om de geluiden van buitenaf te dempen.
Om te bepalen of dit ook invloed heeft op haar loonwaarde wordt er een loonwaardemeting ingezet.

Er komt iemand langs die haar vragen stelt over haar werk. Ook haar leidinggevende moet vragen beantwoorden. Uiteindelijk krijgt ze te horen dat haar loonwaarde 80% is. Goed om te weten. Dit betekent ook dat ze in het doelgroepregister komt. De werkmakelaar gaat nu met haar verder kijken naar een baan die meer in haar interessegebied ligt.

In verband met privacy is dit praktijkvoorbeeld geanonimiseerd.

Bekijk hier alle onderzoeken van KikMaat