LEMLEM

La Poubelle onderdeel van de Diamant-groep

Arbeidsdeskundig onderzoek

Heb je een klant die regelmatig ziek uitvalt met dezelfde klachten? Wil je weten wat de arbeidsmogelijkheden van een klant zijn? En hoe die het beste ingezet kunnen worden? Een arbeidsdeskundig onderzoek helpt om mensen in hun kracht te zetten, waardoor ze mogelijkheden zien in plaats van beperkingen.

Wat is het?

Een arbeidsdeskundig onderzoek brengt de arbeidsmogelijkheden van een klant met medische of psychische klachten in beeld.

Het arbeidsdeskundig onderzoek start met een gesprek tussen de klant en de arbeidsdeskundige. Op basis van het gesprek bepaalt de arbeidsdeskundige het vervolg. Er is altijd sprake van maatwerk. Mogelijkerwijs is (aanvullend) medisch of psychologisch onderzoek nodig om vast te stellen wat de klant (wel en niet) kan. De resultaten van de gesprekken en onderzoeken en de antwoorden op de specifieke vraagstellingen van de opdrachtgever worden in een integraal rapport verwerkt.

Wat is het doel?

Het arbeidsdeskundig onderzoek is met name gericht op klanten die medische of psychische klachten claimen, die volgens hen van invloed zijn op hun inzetbaarheid in werk. Met dit onderzoek wordt beoordeeld of de klachten gegrond zijn en wordt geadviseerd over de werkmogelijkheden.

Hoe lang duurt het?

Na aanmelding krijgt de klant binnen een week een uitnodiging. Als na het onderzoek nog een gesprek nodig is met een in werk gespecialiseerde arts of psycholoog, krijgt de klant daar apart een uitnodiging voor. In totaal duurt het maximaal acht weken voordat jij en de klant advies krijgen van de arbeidsdeskundige.

Voor wie is het?

Als mensen te maken krijgen met ziekte, ongeval, een arbeidshandicap of een conflict, is vaak extra aandacht nodig om de balans tussen belastbaarheid van de mens en de belasting die werk met zich mee brengt, te hervinden.

De arbeidsdeskundige wordt dan ingeschakeld om antwoord te geven op vragen als: Wat zijn de belemmeringen en beperkingen? Wat kan iemand (nog) aan? Hoe groot is het verwerkingsvermogen? Maar ook: Hoe zwaar is het werk eigenlijk? Zijn er hulpmiddelen of voorzieningen nodig? Kunnen werkplek, taken en functies misschien aangepast worden als iemands arbeidsvermogen (tijdelijk) minder is? Of zijn er andere functies binnen of buiten het bedrijf die passender zijn? Arbeidsdeskundige dienstverlening zet mensen in hun kracht waardoor ze mogelijkheden zien in plaats van beperkingen.

Zo kan een dag uit het traject eruit zien...

De arbeidsdeskundige komt altijd tot een onafhankelijk oordeel. Daarbij maakt hij zoveel mogelijk gebruik van beschikbare informatie, zoals arbeidsmarktonderzoek, gegevens van de klant en informatie van de bedrijfsarts, verzekeringsarts of medisch adviseur. Om deze informatie te verkrijgen, worden één of meerdere gesprekken gevoerd met jou en met de klant. De arbeidsdeskundige verwerkt deze informatie en stelt op basis daarvan een arbeidsdeskundig advies op.

Een voorbeeld uit de praktijk…

Henk is 45 jaar. Hij heeft nu vijf jaar een bijstandsuitkering. Door fysieke klachten zit Henk veel thuis. Daar baalt hij van. In het verleden heeft Henk gewerkt bij een transportbedrijf. Door een samenloop van privé- en zakelijke omstandigheden is hij van de WW uiteindelijk in de bijstand beland.

Henk is op het punt gekomen dat hij echt weer actief wil zijn. Maar zijn fysieke klachten zijn een probleem. Lang staan en tillen, zoals in zijn vorige beroep, lukt niet meer. Henk wil graag weten wat er nog wel mogelijk is voor hem. Hij kan dat zelf niet goed inschatten.

Na een gesprek met de arbeidsdeskundige en een bezoek aan een in werk gespecialiseerde arts, weet Henk nu welk soort werk én welke sector bij hem passen, gezien zijn beperkingen. Hij heeft alles goed besproken met zijn klantregisseur bij Werk & Inkomen. Ze kunnen nu de vervolgstappen zetten om Henk weer aan het werk te krijgen.

In verband met privacy is dit praktijkvoorbeeld geanonimiseerd.

Bekijk hier alle onderzoeken van KikMaat