IAN

De Schoonmaak Coöperatie

Klantroute Praktijkleren

Dit traject biedt jouw kandidaat de kans om in de praktijk te gaan leren. Praktijkleren is een nieuwe manier van leren voor mensen zonder startkwalificatie, die zich graag willen ontwikkelen. Dit gebeurt onder begeleiding van een praktijkbegeleider op de werkvloer en met persoonlijke begeleiding van een life coach van KikMaat. Jouw kandidaat wordt daarna, met een praktijkverklaring, bemiddeld naar een baan bij een reguliere werkgever door een werkmakelaar.

Wat is het?

Dit traject biedt kandidaten zonder startkwalificatie de kans om in de praktijk te leren met als doel, met een praktijkverklaring, bemiddeld te worden naar een baan bij een reguliere werkgever. De kandidaat heeft de keuze uit diverse werkplekken binnen de Diamant-groep, waarin hij of zij een bepaalde leerlijn doorloopt. Het traject is opgezet in samenwerking met ROC Tilburg, Yuverta, de Rooi pannen en gemeente Tilburg.

De kandidaat bepaalt samen met de klantregisseur welke werkplek en de daarbij behorende crebo (leerlijn) het best passend is. Na de aanmelding wordt er met de kandidaat gekeken hoe die leerlijn eruit gaat zien. Dit is individueel maatwerk. Vervolgens wordt de kandidaat aangemeld bij de onderwijsinstelling waar hij of zij een praktijkovereenkomst ontvangt.

Daarna gaat de kandidaat voor een periode van 3 tot 6 maanden aan de slag. De kandidaat leert niet vanuit de schoolbanken, maar vanuit een leerwerkplek. Dit gebeurt onder begeleiding van een praktijkbegeleider en een life coach en met persoonlijke aandacht voor de kandidaat.

De mogelijke leerlijnen (crebo’s) en daarbij horende werkplekken die aangeboden kunnen worden zijn:

Assistent plant, dier of groene leefomgeving bij Yuverta
Leerwerkplek: Groen Xtra

Assistent logistiek bij ROC Tilburg
Leerwerkplek: Productie en Post & Vervoer
Leerwerkplek: La Poubelle

Assistent bouwen/wonen/onderhoud bij ROC Tilburg
Leerwerkplek: Gebouwenbeheer

Assistent dienstverlening & zorg bij ROC Tilburg
Leerwerkplek: De Schoonmaak Coöperatie

Assistent horeca/voeding/voedingsindustrie bij Rooi Panne
Leerwerkplek: Personeelsrestaurant

Assistent verkoop/retail bij Rooi Panne
Leerwerkplek: La Poubelle

Wat is het doel?

Bij afronding van het traject wordt een praktijkverklaring uitgereikt. Dit is een document, dat herkenbaar is voor werkgevers en daarmee van waarde is voor de inzetbaarheid en doorontwikkeling van de kandidaat. Vanaf het begin van het traject zijn werkmakelaars betrokken, die zich bezig houden met de doorbemiddeling.

De kandidaat wordt waar mogelijk geplaatst bij een reguliere werkgever. Als dat niet mogelijk blijkt, kan hij of zij ook uitstromen bij een groepsdetachering of een Tijdelijke Participatiebaan. Als blijkt dat voor de kandidaat meer ondersteuning nodig is, is uitstroom naar beschut werk ook mogelijk.

Hoe lang duurt het?

De gemiddelde duur van dit traject is 3 tot 6 maanden. Dit is afhankelijk van de leerlijn, die bij de kandidaat past en hoe snel hij of zij de praktijkopdrachten kan doen.

Voor wie is het?

Het traject is bedoeld voor klanten zonder startkwalificatie (geen diploma havo, vwo en mbo 2), die zich graag willen ontwikkelen. De klantroute is met name bedoeld voor klanten die nog net niet toe zijn aan een plek op de reguliere arbeidsmarkt (bijvoorbeeld VSO-pro, nieuwkomers en anderstaligen).

Het traject is vooral gericht op persoonlijke ontwikkeling. Bevorderen van vaardigheden staat hierbij voorop. Dit bevordert de kennis van de klanten en vergroot daarmee de kansen op de arbeidsmarkt.

Een dag uit het traject…

Je kandidaat is inmiddels 1 maand bezig in de Klantroute Praktijkleren en volgt de crebo assistent verkoop/retail. Hij werkt 3 dagen per week bij La Poubelle in de winkel.

Vandaag start hij om 8.00 uur gezamenlijk met zijn collega’s met koffie in de kantine. De teamleider van de winkel neemt de planning door van die dag, zodat iedereen weet wat hij of zij vandaag moet doen. Om 8.30 uur opent de winkel en is iedereen klaar voor een drukke dag. Je kandidaat staat vandaag samen met een collega achter de kassa. In de middag gaat de praktijkbegeleider met de kandidaat een rollenspel oefenen van een klant die een klacht heeft over een product. Samen nemen ze door hoe je moet reageren en hoe ook juist niet. Dit is goed gegaan! Weer een praktijkopdracht gehaald.

Aan het einde van de dag komt de life coach langs. De kandidaat heeft namelijk vragen over zijn financiën. De life coach bekijkt wie in zijn netwerk hem daarbij kan helpen.

Een voorbeeld uit de praktijk…

Josje is nooit dol geweest op leren. Op school ging het vaak mis. Ze vond het moeilijk om zich te concentreren en langere tijd stil te zitten. Hierdoor kreeg ze vaak conflicten met haar docenten. Die vonden haar vervelend en ongemotiveerd. Ze was dan ook blij toen ze niet meer leerplichtig was en niet meer naar school hoefde. Inmiddels is Josje 3 jaar van school af en heeft ze allerlei baantjes gehad, steeds maar van korte duur. Ze zou graag een wat vastere baan hebben.

Tijdens een loopbaancoachingstraject werd duidelijk dat de horeca goed bij haar past. Dit lijkt Josje ook erg leuk, maar ze heeft er helemaal geen ervaring in. Haar klantregisseur van de gemeente heeft haar aangemeld voor praktijkleren.

Josje werk nu al drie maanden in het bedrijfsrestaurant van de Diamant-groep. Het bevalt haar erg goed. Ze leert veel nieuwe dingen. Elke week neemt ze met haar praktijkbegeleider de opdrachten door waar die week aan gewerkt moet worden. Bijvoorbeeld een opdracht over hygiëne en een opdracht over veiligheid in de keuken.

Inmiddels kijkt ze samen met de werkmakelaar en haar life coach wat een volgende werkplek zou kunnen zijn in de horeca. Ze houden rekening met dingen die ze moeilijk vindt, dat is fijn.

Haar life coach helpt haar ook om zich aan te melden bij een sportvereniging. Ze merkt wel dat je in de horeca veel moet lopen en staan dus een beetje extra conditie kan gaan kwaad.

In verband met privacy is dit praktijkvoorbeeld geanonimiseerd.

Bekijk hier alle klantroutes van KikMaat