RAMANO

La Poubelle onderdeel van de Diamant-groep

Klantroute Participatie Jongeren

Dit traject is bedoeld voor jongeren onder de 28 jaar, die graag een stap willen zetten richting (vrijwilligers) werk, school of dagbesteding maar daar hulp bij nodig hebben. KikMaat helpt de jongere om zijn of haar zaken weer op orde te krijgen en de doelen te behalen.

Wat is het?

Dit traject helpt om (weer) de eerste stappen te zetten naar werk, school of een andere vorm van dagbesteding. De klant krijgt een begeleider met wie hij gesprekken voert. Samen bespreken zij belemmeringen, mogelijkheden en eventuele hobbels op één of meer leefgebieden. Er worden doelen gesteld en samen wordt gekeken wat er nodig is om deze doelen te behalen. Daarnaast is er de mogelijkheid om aan de slag te gaan op een ontwikkelplek. Een ontwikkelplek is een tijdelijke werkplek om werkervaring op te doen en weer in het werkritme te komen. Op de ontwikkelplek onderzoekt de klant welke competenties hij al voldoende heeft en welke hij nog kan ontwikkelen. Ontwikkelplekken zijn er in diverse sectoren. Samen met de begeleider wordt er gekeken wat past.

Naast de ontwikkelplek zijn er nog andere activiteiten die ingezet kunnen worden:

  • Bedrijven bezoeken
  • Open dagen van scholen bezoeken
  • Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om weer naar school te gaan of om deel te nemen aan een opleidingstraject
  • Begeleiding en counseling: begeleiding bij het leren handelen vanuit eigen kracht
  • Loopbaanbegeleiding: samen met een begeleider kijken wat de loopbaanwensen en -mogelijkheden zijn en hoe deze te realiseren
  • Game-based assessment, waardoor je klant beter zicht krijgt op zijn talenten door het spelen van games
  • Digitale leeromgeving met een divers aanbod van onderwerpen, zoals mentale gezondheid, plannen en organiseren en dag- en nachtritme. De klant kan zelf thuis aan de slag gaan

Daarnaast zijn er nog allerlei andere trainingen om steeds dichterbij het doel te komen.

Wat is het doel?

Zichzelf ontwikkelen en (weer) in beweging komen. Aan het eind van het traject heeft de klant stappen op de participatieladder gezet die voor hem of haar passend zijn.

Hoe lang duurt het?

Het traject duurt gemiddeld zes maanden. Wekelijks is er een gesprek van ongeveer een uur met de begeleider. Als er vragen zijn, kan er tussendoor contact zijn. De klant kan op elk gewenst moment aan de slag in de persoonlijke digitale leeromgeving. De begeleider blijft hierbij uiteraard betrokken.

De start bij een ontwikkelplek begint meestal met twee keer 4 uur per week (twee dagdelen). Maximaal is de klant 24 uur per week actief op een ontwikkelplek. De begeleider bekijkt wat mogelijk is en samen met de klant wordt het aantal uren rustig opgebouwd.
Een training kost soms twee of drie dagdelen per week. Dit kan naast of in plaats van de uren op de ontwikkelplek zijn.

Voor wie is het?

Voor klanten jonger dan 28 jaar, welke te maken hebben met een aantal problemen waardoor het moeilijk is om weer aan de slag te gaan in een baan of op school. Is dit het geval? Dan is dit een passend traject voor jouw klant.

Een dag uit het traject…

Je klant kan vandaag een beetje uitslapen. Ze heeft aan het eind van de ochtend een afspraak met haar vaste begeleider. Ze hebben deze keer in het wijkcentrum afgesproken. Dat is dichtbij haar huis en ze is er wel vaker geweest. Samen maken ze een plan over hoe zij haar administratie op orde krijgt en hoe ze meer ritme in haar dag kan brengen. Ze spreken af samen te gaan kijken bij een aantal ontwikkelplekken, waar ze stage kan lopen.

Omdat ze fitter wil worden, volgt ze in de middag thuis op haar mobiele telefoon een e-learning module over sport en bewegen. Net als ze wil beginnen met wat oefeningen via YouTube, belt haar begeleider dat ze kan starten op de ontwikkelplek van haar keuze. Leuk, maar ook spannend. Ze gaat volgende week starten met drie middagen. Ze kan dus rustig wennen.

Een voorbeeld uit de praktijk…

Bart heeft veel meegemaakt. Hij wil graag een ‘normaal’ leven leiden. Door de problemen die hij heeft, heeft hij weinig zelfvertrouwen. Hij heeft geen vertrouwen meer in zijn toekomst. Hij voelt zich onbegrepen. Als Bart start met het traject, heeft hij elke week gesprekken met zijn begeleider. Het klikt en hij voelt zich op zijn gemak. Zijn begeleider toont interesse in hem en denkt met hem mee. Hierdoor stelt Bart zich meer open en vertelt hij meer over wat hem dwars zit, waar hij tegenop ziet maar ook wat zijn grote dromen en wensen zijn. Zijn begeleider helpt hem om dingen aan te pakken en positiever te zijn.

Bart zijn begeleider helpt hem met praktische dingen, zoals afspraken regelen of een lastig telefoontje. Zijn begeleider heeft het volste vertrouwen in hem en moedigt hem aan. Bart gaat stage lopen op een ontwikkelplek. Hier is ook een werkbegeleider, bij wie Bart altijd terecht kan als hij vragen of moeilijkheden heeft. Door deze ervaringen en het vertrouwen dat hij zelf ook steeds meer krijgt, gaat het steeds beter met hem. Na deze stage van een half jaar kan Bart aan de slag in een betaalde baan.

In verband met privacy is dit praktijkvoorbeeld geanonimiseerd.

Bekijk hier alle klantroutes van KikMaat