LEMLEM

La Poubelle onderdeel van de Diamant-groep

Klantroute Inburgering

De Klantroute Inburgering is een traject voor nieuwkomers in Nederland die gaan inburgeren en daarbij moeten gaan participeren op een werkplek. KikMaat biedt deze doelgroep passende werkplekken met goede begeleiding. Vanuit deze werkplek kijken we met de klant wat de volgende stap kan zijn op de participatieladder en blijven we de klant begeleiden gedurende zijn inburgering.

De route kan ingezet worden voor klanten voor de Z-route en de B1-route.

Kikmaat biedt een korte route voor inburgeraars die snel kunnen uitstromen naar werk en een lange route voor inburgeraars die langere tijd nodig hebben.

 

Wat is het?

Korte route:

Kikmaat biedt in de korte route begeleiding en een programma met diverse activiteiten aan om de inburgeraar voor te bereiden op een duurzame baan. Door middel van excursies, workshops, eventuele stage leert de inburgeraar wat er van hem/haar wordt verwacht om op een passende plek terecht te komen. Intussen werkt hij /zij aan zijn taalontwikkeling door in diverse situaties in de praktijk te oefenen met spreken en luisteren.

Samen met de begeleider worden stappen gezet om werk te vinden en te behouden. De begeleiding loopt door zolang dat nodig is om het inbugreringsproces ook op de werkplek goed te laten verlopen. Als jobcoach komt de begeleider naar de werkplek en ondersteunt ook de werkgever bij eventuele cultuurverschillen. Heeft de inburgeraar de verplichte 800 uren inburgeringslessen en 800 uren participactie succesvol afgerond of is het inburgeringsexamen op B1-niveau behaald, dan wordt de inburgering volledig afgesloten.

Lange route:

De klant die net gestart is met de inburgering, kan bij KikMaat de participatie-uren halen voor zijn of haar inburgering. KikMaat heeft een breed aanbod van werkplekken met goede begeleiding. Een begeleider kijkt samen met jou en met de klant wat voor werk bij de klant past en zorgt dat er een werkrooster komt dat goed is afgestemd op de taallessen door de maatschappelijke begeleiding.

Op de werkplek wordt de Nederlandse taal geoefend met behulp van een taalbuddy. De taalbuddy is een collega, die de klant tijdens het werk helpt met de taal. De klant leert dus hoe het is om in Nederland te werken, oefent met de taal, maakt contact met andere mensen en breidt daarmee zijn of haar netwerk uit. De begeleider is het aanspreekpunt voor de klanten voor allerlei vragen. Samen wordt er gekeken wat een vervolgstap kan zijn naar dagbesteding, vrijwilligerswerk of betaald werk.

Wat is het doel?

Het doel is het halen van de inburgering, waarvan participatie een verplicht onderdeel is. Doordat de klant naast de taallessen ook aan de slag gaat op een werkplek, oefent hij of zij goed met de taal en leert hij bovendien snel nieuwe mensen kennen.

De begeleider van KikMaat kijkt wat de klant kan en past daar de werkplek op aan. Zo zorgen we ervoor dat de klant zo zelfredzaam mogelijk wordt. We kijken samen met jou en de klant wat het verwachte einddoel is en helpen de klant om dat doel te bereiken. Het doel kan heel divers zijn; vrijwilligerswerk op de school van het kind, activiteiten bezoeken in een buurthuis of betaald werk op een passende werkplek.

Hoe lang duurt het?

De korte route is bedoeld voor inburgeraars die binnen een jaar uitstromen naar werk. De gemiddelde trajectduur is 3-9 maanden. De  verplichte participatie-uren worden tijdens het traject en op de werkplek gemaakt.

 De lange route kan maximaal 24 maanden duren en is bedoeld voor inburgeraars die langer dan een jaar nodig hebben om uit te stromen naar een passende werkplek. Het traject wordt afgesloten op het moment dat de inburgeraar zijn einddoel heeft bereikt, geen ondersteuning van Kikmaat meer nodig is en hij voldaan heeft aan zijn participatieplicht volgens de inburgeringswet.

Kikmaat informeert jou periodiek over de behaalde participatie-uren in zowel de lange als de korte route en voor zowel de Z-route als voor B1-kandidaten.

Voor wie is het?

Voor inburgeraars die tijdens de oriëntatiefase het advies hebben gekregen voor de korte of de lange route en voor de Z-route of de B1-route.

Een dag uit het traject…

Korte route:

Zit jouw klant in de korte route, dan krijgt hij vandaag een workshop over solliciteren in Nederland. Dat werkt echt heel anders dan in het land waar hij eerst woonde. Hij leert over de procedure maar ook hoe je begint met een praatje om het ijs te breken. Hij  weet hoe hij  zichzelf moet presenteren en wat je wel en niet moet vragen. Vanmiddag gaat hij  met de groep een excursie maken naar een logistiek bedrijf zodat hij kan zien hoe er hier gewerkt wordt.

Lange route:

Jouw klant werkt nu een maand op een werkplek bij kringloopwinkel la Poubelle. In het begin was het wennen om naast de inburgeringslessen ook nog drie dagdelen te werken. Dat gaat steeds beter. Op zijn werkplek heeft hij veel contact met collega’s. Een collega is zijn taalbuddy. Ze werken samen en intussen oefenen ze met de Nederlandse taal. Op de werkplek is altijd een afdelingsleider die alles uitlegt en helpt bij vragen.

De begeleider van Kikmaat spreekt jouw klant iedere week en komt regelmatig op de werkplek. Zo worden de vorderingen gemonitord en hulp geboden waar het nodig is.

Een voorbeeld uit de praktijk…

Korte route:

Ibrahim heeft in zijn eigen land gewerkt in een autogarage. Hij weet veel van gereedschap en van reparaties maar is nog niet thuis in de Nederlandse woorden die hij in dit werk moet gebruiken. Ook weet hij zelf niet zo goed hoe hij weer in zijn vak terecht kan komen en hoe er in een Nederlands bedrijf gewerkt wordt. Dankzij de workshops bij Kikmaat weet hij nu dat je niet meteen een vaste baan krijgt en dat je hard moet werken om een goed contract te krijgen. Zijn begeleider regelt een stage voor hem bij een autogarage. Daar kan hij leren hoe hier gewerkt wordt en hij leert meteen Nederlandse woorden als moersleutel en oliepeil. Zijn jobcoach komt op werkbezoek en samen met de chef werkplaats maken ze afspraken over het vervolg van de stage en met welke woorden de komende week gaat oefenen. Als hij hier twee maanden stage heeft gelopen, kan hij parttime komen werken als assistent-monteur. Als hij volgend jaar klaar is met zijn inburgering, wil Ibrahim heel graag een diploma gaan halen als automonteur.

Lange route:

Haile heeft in Eritrea een boerderij gehad en vindt het heerlijk om buiten te werken. Hij doet erg zijn best om de Nederlandse taal te leren maar het kost hem veel tijd om deze taal goed te begrijpen. Naast de inburgeringslessen gaat hij twee keer per week naar de kwekerij om daar met collega’s de planten te verzorgen. Tijdens het werk en in de pauze oefent hij met zijn collega’s nieuwe woorden en kleine zinnen. Aan de begeleider die zijn eigen taal spreekt, legt hij uit dat hij het werk soms moeilijk vindt en dat hij niet zo snel meer is. Daar houden zijn collega’s rekening mee.

Na een paar maanden lukt het Haile om zelf aan zijn baas vrij te vragen omdat hij naar de dokter moet. Zo hoeft zijn begeleider hem niet meer overal mee te helpen.

Uiteindelijk gaat het zo goed met Haile dat hij een contract krijgt waarmee hij voorlopig bij de kwekerij mag blijven werken.