LEMLEM

La Poubelle onderdeel van de Diamant-groep

Klantroute Inburgering

De Klantroute Inburgering is een traject voor nieuwkomers in Nederland die gaan inburgeren en daarbij moeten gaan participeren op een werkplek. KikMaat biedt deze doelgroep passende werkplekken met goede begeleiding. Vanuit deze werkplek kijken we met de klant wat de volgende stap kan zijn op de participatieladder en blijven we de klant begeleiden gedurende zijn inburgering.

De route kan ingezet worden voor klanten voor de Z-route en de B1-route.

Wat is het?

De klant die net gestart is met de inburgering, kan bij KikMaat de participatie-uren halen voor zijn of haar inburgering. KikMaat heeft een breed aanbod van werkplekken met goede begeleiding. Een begeleider kijkt samen met jou en met de klant wat voor werk bij de klant past en zorgt dat er een werkrooster komt dat goed is afgestemd op de taallessen door de maatschappelijke begeleiding.

Op de werkplek wordt de Nederlandse taal geoefend met behulp van een taalbuddy. De taalbuddy is een collega, die de klant tijdens het werk helpt met de taal. De klant leert dus hoe het is om in Nederland te werken, oefent met de taal, maakt contact met andere mensen en breidt daarmee zijn of haar netwerk uit. De begeleider is het aanspreekpunt voor de klanten voor allerlei vragen. Samen wordt er gekeken wat een vervolgstap kan zijn naar dagbesteding, vrijwilligerswerk of betaald werk.

Wat is het doel?

Het doel is het halen van de inburgering, waarvan participatie een verplicht onderdeel is. Doordat de klant naast de taallessen ook aan de slag gaat op een werkplek, oefent hij of zij goed met de taal en leert hij bovendien snel nieuwe mensen kennen.

De begeleider van KikMaat kijkt wat de klant kan en past daar de werkplek op aan. Zo zorgen we ervoor dat de klant zo zelfredzaam mogelijk wordt. We kijken samen met jou en de klant wat het verwachte einddoel is en helpen de klant om dat doel te bereiken. Het doel kan heel divers zijn; vrijwilligerswerk op de school van het kind, activiteiten bezoeken in een buurthuis of betaald werk op een passende werkplek.

Hoe lang duurt het?

De duur van het traject is afhankelijk van hoe ver de klant is in zijn inburgeringstraject en hoeveel participatie-uren er nog behaald moeten worden. KikMaat informeert jou periodiek over de uren die worden behaald. Samen zorgen jullie ervoor dat de inburgering niet in gevaar komt.

Gemiddeld werkt de klant, naast de taallessen en de maatschappelijke begeleiding, twee tot drie dagdelen per week op de participatieplek.

Voor wie is het?

Voor nieuwkomers die uit de brede intake het advies Z-route of B1-route hebben gekregen.

Een dag uit het traject…

Je klant werkt nu een maand op zijn werkplek bij kringloopwinkel La Poubelle. Hij is geplaatst in het atelier waar hij van gebruikte materialen nieuwe spullen maakt, zoals tassen. In het begin was het even wennen voor hem om naast zijn inburgeringslessen ook nog drie dagdelen te werken. Dat gaat steeds beter. Jij en de begeleider hebben daar meerdere malen met hem over gesproken.

Op de werkplek heeft de klant veel contact met zijn collega’s. Eén collega is de taalbuddy. Hij werk daarmee samen en ondertussen oefenen zij met de Nederlandse taal.

De begeleider van KikMaat bezoekt de klant regelmatig op de werkplek en informeert jou over de voortgang, ook van de taallessen. Over een paar maanden zullen jullie in een evaluatiegesprek bekijken of er een volgende stap mogelijk is.

Een voorbeeld uit de praktijk…

Zainab komt uit Eritrea en woont nu een jaar in Nederland. Sinds kort heeft ze, samen met haar 3 kinderen, een woning in Tilburg gekregen. Zainab heeft bij Refugeeteam een paar maanden workshops gevolgd en is al begonnen aan haar taallessen bij Werkvloertaal. Met haar groep bij Refugeeteam komt ze op een rondleiding bij La Poubelle. De gemeente meldt haar daar aan voor een werkplek bij de afdeling textiel.

Naast de taallessen bij Werkvloertaal werkt Zainab twee keer per week samen met haar taalbuddy. Terwijl ze kleding ophangen, kletsen ze over het weekend en de kinderen. Op vrijdag komt de docent van Werkvloertaal. Op de werkafdeling oefenen ze samen met de woorden die in het werk worden gebruikt. De begeleider van KikMaat komt die ochtend ook langs. Samen vullen ze de papieren in voor de reiskosten. De volgende keer gaan ze praten over plannen voor de toekomst. Zainab wil graag iets in de schoonmaak doen.

In verband met privacy is dit praktijkvoorbeeld geanonimiseerd.

Bekijk hier alle klantroutes van KikMaat