LEMLEM

La Poubelle onderdeel van de Diamant-groep

Klantroutes

Ben je klantregisseur, casemanager, adviseur Werk, werkmakelaar of op een andere manier verwijzer binnen het sociaal domein? En ben je benieuwd wat KikMaat voor jouw klant kan betekenen?

Ontdek op deze pagina alle klantroutes die we aanbieden.

Klantroute Inburgering

Dit traject is voor nieuwkomers in Nederland die gaan inburgeren en daarbij moeten gaan participeren op een werkplek. KikMaat biedt deze doelgroep passende werkplekken met goede begeleiding. Vanuit deze werkplek kijken we met de klant wat de volgende stap kan zijn op de participatieladder en blijven we de klant begeleiden gedurende zijn inburgering.

De route kan ingezet worden voor klanten voor de Z-route en de B1-route.

Klik hier voor meer informatie over de Klantroute Inburgering »

Klantroute Participatie

Dit traject helpt klanten verder die een stap willen zetten op het gebied van participatie, maar begeleiding nodig hebben om deze stap te zetten. Bijvoorbeeld omdat er op diverse leefgebieden nog problemen zijn of omdat de klant in een isolement zit.

Samen met de begeleider van KikMaat maakt de klant een plan om de basis van zijn of haar leven verder op te bouwen. Zo kan de klant vanuit een stabiele situatie weer stappen zetten. Bijvoorbeeld richting vrijwilligerswerk, dagbesteding, stage of betaald werk.

Klik hier voor meer informatie over de Klantroute Participatie »

Klantroute Participatie Jongeren

Dit traject is bedoeld voor jongeren onder de 28 jaar, die graag een stap willen zetten richting (vrijwilligers)werk, school of dagbesteding maar daar hulp bij nodig hebben. KikMaat helpt de jongere om zijn of haar zaken weer op orde te krijgen en de doelen te behalen.

Klik hier voor informatie over de Klantroute Participatie Jongeren »

Klantroute Praktijkleren

Dit traject biedt jouw kandidaat de kans om in de praktijk te gaan leren. Praktijkleren is een nieuwe manier van leren voor mensen zonder startkwalificatie, die zich graag willen ontwikkelen. Dit gebeurt onder begeleiding van een praktijkbegeleider op de werkvloer en met persoonlijke begeleiding van een life coach van KikMaat. Jouw kandidaat wordt daarna, met een praktijkverklaring, bemiddeld naar een baan bij een reguliere werkgever door een werkmakelaar.

Klik hier voor meer informatie over de Klantroute Praktijkleren »

Klantroute Re-integratie

Dit traject helpt je klant om de laatste stappen te zetten die nodig zijn, om (weer) betaald aan het werk te gaan of een opleiding te gaan volgen. De klant kijkt samen met jou wat hiervoor nodig is en op welke manier KikMaat daarbij kan ondersteunen. Een onderdeel van het traject kan een ontwikkelplek zijn. Dit is een tijdelijke werkplek om weer in het arbeidsritme te komen en vanuit de ontwikkelplek door te stromen naar een passende betaalde baan.

Klik hier voor meer informatie over de Klantroute Re-integratie »

Klantroute Statushouders

Deze klantroute is bedoeld voor statushouders die hulp willen bij het vinden van (vrijwilligers) werk. De klanten leren de Nederlandse taal beter spreken en krijgen uitleg over de Nederlandse (werk)cultuur. Belemmeringen waar de klant in Nederland tegenaan loopt, worden aangepakt. En de begeleider en de klant gaan samen op zoek naar een geschikte baan, opleiding of vrijwilligerswerk.

Klik hier voor meer informatie over de Klantroute Statushouders »